Zitambassadeurs

Elles Goedhart Home Instead Thuisservice

Home Instead Thuisservice Haaglanden Zuid & Oost

Elles Goedhart, directeur van Home Instead Thuissservice vertelt waarom zij graag werkt met leden van de NVZS:

“Wij ondersteunen mensen in hun vertrouwde omgeving, zodat ze (veel) langer thuis van het leven kunnen blijven genieten. Bij ons is persoonlijke aandacht en vertrouwen in de relatie met de klant van het grootste belang. Een CAREGiver van Home Instead Thuisservice onderscheidt zich van de gangbare thuiszorg door persoonlijke zorg af te stemmen op de cliënt; en niet andersom.

Wij werken graag met toeleveranciers die uit hetzelfde hout gesneden zijn. Wanneer het over zitproblematiek van onze cliënten gaat signaleren mijn medewerkers vaak verbeterpunten. Veel mensen zitten vele uren in een ongelukkige houding die zij al jaren kennen. Historisch gegroeid gedrag laat zich moeilijk veranderen en vaak wordt er door de reguliere zorg slechts een drukverlagend kussentje op de bestaande zitvoorziening geregeld. Een adviseur van de NVZS bespreekt niet alleen maatvoering en te gebruiken materialen, maar hun advies gaat veel verder.

In een adequate passing, vaak aan huis, worden alle facetten meegenomen die van belang zijn bij bij de altijd unieke, gerezen zitproblematiek. Om oog te krijgen voor al die facetten is een jarenlange ervaring onontbeerlijk. Wanneer de cliënt graag iets doet aan de eigen comfortbeleving schakelen wij graag de expertise in van een Zitspecialist van de NVZS.”

elle goedhart Home InsteadElles Goedhart
directeur

Home Instead Thuisservice Haaglanden Zuid & Oost.
Delftweg 73 D
2289 BA RIJSWIJK
Tel 085- 8768 794

https://www.homeinstead.nl/hzo/