Dr. L.L.J.M. van Deursen

Stil zitten is achteruitgang. We zijn niet ontworpen om te zitten

Uw rug leeft bij de gratie van beweging. Immers, rond het twaalfde levensjaar verdwijnen de bloedvaatjes uit onze tussenwervelschijven (de schijven tussen de ruggenwervels die het bewegen van de rug mogelijk maken). Vanaf dat moment worden ze geacht zelf voor de nodige voorzieningen te kunnen zorgen. En dit kan alleen door in beweging te blijven. Niet zo zeer de belasting van de rug, als wel het gebrek aan beweging leidt tot rugpijn. Als de tussenwervelschijven zijn aangetast dan kan zelfs geringe belasting van de rug pijnlijk worden. Het lijkt dus zo te zijn dat niet zozeer overbelasting, maar ‘onderbelasting’ van de rug oorzaak is van rugklachten. Niet voor niets hebben rugpatiënten het meeste last van hun rug tijdens het zitten. We hebben dus lichte drukverandering in de tussenwervelschijven van onze rug nodig om geen rugklachten te krijgen. Daarnaast mag de rug niet verkeerd belast worden. De natuurlijke houding van de ruggenwervel moet zo veel mogelijk in stand worden gehouden. Ook met een bolle rug zitten is slecht en veroorzaakt (op den duur) pijn in de onderrug.

Een goede stoel is aangepast aan de gebruiker. En niet andersom. Iedereen is anders, dus moet ook elke stoel anders zijn. Bovendien moet een stoel in het gebruik zich wederom voortdurend aanpassen aan de zitter. Als u in een stoel zit en u wilt een andere houding aannemen dan moet de stoel daar in mee gaan. Bijvoorbeeld het veranderen van de stand van de rugleuning moet verbonden zijn aan de verandering van de helling die de zitting maakt. Anders gaat u onderuit zakken op het moment dat u uw rugleuning achterover beweegt en komt uw rug bol te staan. Een stoel die optimaal op uw lichaam is afgestemd en zich aan uw gebruiksbehoefte aanpast, is minder schadelijk voor uw rug. U kunt dit bovendien combineren met de meest recente technische innovatie (vraag naar RCPM bij uw stoelleverancier!) om uw stoelzitting licht draaiende bewegingen te laten maken, terwijl u zit.

Dit stimuleert de stofwisseling in de tussenwervelschijven, zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. Zitten is dan zo slecht nog niet. Hoewel zitten én bewegen in het geval van fietsen natuurlijk altijd beter blijft.

Dr. L.L.J.M. van Deursen - Arts voor manuele geneeskunde